Üreten Türkiye’nin İş Geliştirme Platformu

TEKNOLOJİ VE AR-GE BAŞKANLIĞI

UTEP Teknoloji ve AR-GE Başkanlığı olarak şuan için 5 alt komisyonumuz bulunmaktadır. Bu komisyonlarımızın çalışma alanlarından bahsetmek gerekirse:

AR-GE (Yazılım Geliştirme): UTEP üyelerinin ticari faaliyetlerini büyütmeye yönelik son eknoloji yazılım uygulamalarının geliştirilmesi ve resmi ortağı UTEP olan bir çok teknoloji markasının oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.

Girişimcilik, Innovasyon: Girişimcilere fikirlerini hayata geçirmek ve onları geliştirmek için maddi ve manevi destek sağlayan iş geliştirme merkezi oluşturma, iş planı oluşturmaktan sunum hazırlamaya kadar birçok farklı konuda eğitimler düzenleyerek başarıya ulaşmaları için girişimcilere destek olma ve ileriki aşamalar için bu girişimlere rehberlik edererek UTEP üyeleri için fayda oluşturacak ulusal veya uluslararası büyük projelerin geliştirilmesine katkı sağlama çalışmaları yapılmaktadır.

UTEP Metaverse: Sanal evrende UTEP Genel Merkez ve şubelerinin oluşturulması ve bu sanal evrende yurt içi veya yurt dışı toplantı, eğitim ve ticari görüşmelerin sağlanması aynı zamanda UTEP üyelerinin bu teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Webinar: UTEP üyelerinin kendileri veya çalışanlarının dijital dönüşümüne yönelik farkındalık veya uzmanlık eğitimlerinin online ortamda planlanması gerçekleştirilmesi ve ölçme/değerlendirme yapılmasına yönelik çalışmaların yapılmasıdır.

TEKNOLOJİ VE AR-GE BAŞKANLIĞI ALANINDA GÖREVLİ ÜYELER

BEKİR OTURAKÇI

BEKİR OTURAKÇI

Komisyon Başkanı

ÖZGEÇMİŞ