Üreten Türkiye’nin İş Geliştirme Platformu

TİCARET BAŞKANLIĞI

Üyeler arası ticareti geliştirme, iş birliklerini artırma, güçlü ortaklıklar kurma, küresel dünyada yerli ve çok ortaklı markalar çıkararak değer üretme ve bu değeri başta ülkemiz ve tüm insanlığın hizmetine sunma gayesini taşımaktadır.

2023 hedefleri kapsamında 2000, 2030 hedefleri kapsamında 15 bin sanayici üye firmanın kendi aralarında ticaret yapmalarını sağlamak, üyeleri arasında 20 Milyar TL’lik ticaret hacmine ulaşarak dinamik, etkin ve ülke sevdalısı İş insanlarından oluşan bir yapı haline gelmek.

TİCARET BAŞKANLIĞI ALANINDA GÖREVLİ ÜYELER

ABDULALİM ERDOĞAN

ABDULALİM ERDOĞAN

Komisyon Üyesi

ÖZGEÇMİŞ