Üreten Türkiye’nin İş Geliştirme Platformu

GÜNCEL FAALİYETLER

Ana SayfaGüncel Faaliyetler

UTEP İLK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

UTEP İLK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Derneğimiz ilk olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 18.09.2023 Pazartesi günü saat 10.00’da salt çoğunlukla dernek yerleşim yerinde, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 27.09.2023 Çarşamba Paşa Köşkü (Gaziosmanpaşa)‘nde aynı saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilerek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine www.utep.org.tr internet sayfamızdan ilan edilerek bildirilmesine karar verilmiştir.

 

GÜNDEM: 

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Başkanı ve heyetin seçimi
  3. İstiklal Marşı ve saygı duruşu
  4. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması 
  5. Yönetim kurulunun faaliyet raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması
  6. Mali raporun sunulması ve oya sunulması
  7. Yönetim Kurulunun ibrası
  8. Dernek Organlarının seçimi
  9. Dilek ve temenniler ve kapanış.
31 Ağustos 2023