UTEP HAKKINDA

UTEP HAKKINDA

UTEP Hakkımızda Banner

Kısa adı UTEP olan platformumuzu, tüm sivil toplum kuruluşları, kamu ve yarı kamu kurumları, ticari ataşelikler başta olmak üzere, ülkemize ve insanlığa fayda ekseninde hizmet eden tüm yapılarla birlikte çalışmak ve değer üretmek amacıyla kurmuş bulunuyoruz.

“Üreten Türkiye’nin İş Geliştirme Platformu” sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolculuğa; hayallerimize, ideallerimize ve hedeflerimize gönül vermiş olan kardeşlerimizle birlikte yürümek üzere resmi olarak yeniden bir başlangıç yaptık.

Bizler, medeniyetimizin ışığında, yüzyılın yöntem ve gelişmelerini takiple, yenilikçilik ve katma değer eksenli yaklaşımı benimsemekteyiz. Katılımcılarına hem yerel hem de uluslararası alanda fayda temelli gelecek kuşaklara da aktaracak vizyonu içeren ticaret ve ticari anlayışı geliştirmek platformumuzun ana amacıdır.

Bunu, sürdürülebilir ve takip edilmesi gereken bir anlayış olarak da logomuza, yıldızlarla nakşettik.

Sanal ticari evrenlerin de oluşmaya başlandığı günümüzde, büyük fikirler doğrultusunda ortak hayalleri olanlarla, dünyayı anlayıp yorumlamak;

Paydaşlarını, üyelerini, büyüterek geleceğe taşıyabilmek…

Global markalar üretmelerine destek olmak…

Üretilenleri yeni pazarlarla buluşturmak…

Sosyal projelerle tanınırlıklarını arttırmak…

Yeni buluşlara öncülük etmek…

Ülkemizin ticari hacmine olabilecek en yüksek katkıyı vermek…

AR-GE destekleriyle, çağı önceleyen teknik eğitim ve yeni iş geliştirme modelleriyle, üreten Türkiye’nin yapı taşlarına katkıda bulunmak…

UTEP kardeşliğinin, yol haritasıdır. Bu doğrultuda, kadim medeniyetimizin ortaya koyduğu kardeşliğin birlik gücünü iyi değerlendirerek UTEP şemsiyesi altında sizleri dünyanın her noktasına taşımak ana ülkümüzdür.

Bir yıl içerisinde ülkemizin otuz büyükşehrinde, üç yıl içerisinde dünyanın en gelişmiş yirmi ekonomisiyle, üyelerimizi kazandıracak bir fayda ekseninde buluşturmak şiarımızdır. Gelişmekte olan diğer ekonomilerin olduğu ülkelerde de temsil edilmek için çalışmalarımıza da başladık.

Medeniyet yaklaşımımız, fayda temelli anlayışımız, hedeflerimiz ve yol haritamız doğrultusunda, bizimle aynı fikirleri paylaşan; işini büyütmek, geliştirmek isteyen tüm iş insanlarımızla fayda ekseninde, UTEP çatısı altında, buluşmayı arzuluyoruz.

About

Who We Are

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesettig.