UTEP GENEL BAŞKAN

GENEL BAŞKAN

Sami Bektaş Başkan

BAŞKANIN MESAJI

Yeryüzü üzerinde başarılı işler yapmış herkes, önce hayal etmiştir.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın “Her şey hayalle başlar, onun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız” sözü, çağın ötesinde, hayalleri olanlar için önem arz etmektedir.

Belki bir buluşa imza atmak için, belki yeni bir şirket kurmak için, belki de bir değişim yaratmak için. Amaç her ne olursa olsun, her şey hayal ederek başlamıştır. Hayaller somutlaştıkça, hedefe dönüşür. Hedefleri yakalayabilmek için de vizyoner bir ekip ile sağlam temeller üzerine bir yapı inşa etmeniz gerekir.

‘’Üreten Türkiye’nin İş Geliştirme Platformu’’ sloganıyla çıkmış olduğumuz yolculuğa, yeni bir misyon, yeni bir vizyon ile Fransız Sosyolog Emile Durkheim deyimiyle “kolektif bilinç”ten doğan güçle, Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu’nu (UTEP) oluşturduk.

Bu oluşum ile vizyonumuz, geleneksel ticaret anlayışımızı geleceğin dünyasına hazırlamak, insanı merkeze alan ve insanlığa örnek teşkil edecek, güven endeksli bir finans sisteminin zeminini oluşturmak ve ticarete yeni bir soluk getirmektir.

Hızlı davranıp çağa ayak uydurabilen, değişimi başlatan, başta küçük sonradan büyük bir mekanizma haline gelen yapılanmalar, günümüz dünyasında ayakta kalacaklardır. Dünya hızlı bir değişim içerisinde. Bu değişime ek olarak, küresel ısınmayla birlikte yaşanan iklim olayları, pandemi ile küresel ve bölgesel siyasi gerginlikler işlerimizi sekteye uğratabiliyor.

O halde ayakta kalabilmemiz için bakış açımızı değiştirerek, geleceğin dünyasına yönelik bir vizyon ortaya koymalı ve şimdiden o vizyon için çalışmalıyız. İşlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine göre planlamalı ve uzaktan yönetilebilir bir sistem üzerine inşa etmeli, işletmelerimizde iş sürekliliğine yönelik işin uzmanları ile dayanıklık, yılmazlık, rezilyans gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmalı ve dışa bağımlı enerji ihtiyacımızı en aza indirebilmek için sürdürülebilir enerji yatırımlarımızı maksimuma çıkarmalıyız. Çünkü çağımızda sürdürülebilirlik ilkelerine aykırı hiçbir fikrin ya da uygulamanın yaşaması mümkün gözükmüyor.

Bu sebeple sürdürülebilir, üretim odaklı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine öncelik vermeliyiz. Son yıllarda savunma sanayinde ve devlet destekli katma değeri yüksek projelerdeki yatırımlar, umut verici olmakla birlikte, sanayi alanındaki hammadde ile enerji ihtiyacımızdaki dışa bağımlılığımız bu ve benzeri yatırımlarımızı sekteye uğratabilmektedir. Sanayiciler olarak bizler, imalat sanayinde, ürünlerimizdeki katma değeri artırarak, yarı mamul ve sanayi hammaddeleri üretimine öncelik vermeli ve çatı kuruluşlar altında daha güçlü yapılar oluşturarak geleceğe yatırım yapmalıyız.

UTEP olarak, hızla değişen ve gelişen ticaret dünyasında sanayicilerimize, iş adamları ve iş kadınlarımıza iş hayatlarında, ihracatta, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde, sürdürülebilir iş sistemlerinin inşasında, dünyanın her yerinden iş ağlarına ulaşmalarında, yatırımları için ihtiyaç duydukları faizsiz finans desteği vb. konularda yaşamış oldukları sorunlar ile problemlerin çözümünde öncü, çatı bir platform olacağımıza inancımız tamdır.

UTEP, Yahya Kemal Beyatlı’nın deyimiyle ‘’Kökü mazide olan atiyiz” anlayışıyla , fark yaratanların ve geleceği inşa edenlerin tarafında olmayı seçenlerin sesidir.

UTEP GENEL BAŞKANI
SAMİ BEKTAŞ

About

Who We Are

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesettig.